Kiai, norito and voice

O-sensei Morihei Ueshiba

About The Author

Avatar
admin@shobuaiki.it

X